Školení pro zmrzlináře

Prostě pronajmeme, nebo koupíme si zmrzlinový stroj, sedneme, točíme a
bereme peníze....., i tak si někteří noví prodejci mohou představit. Bohužel
skutečnost
není tak přímočará.

Každý prodejce zmrzlinových strojů má ve vlastním zájmu řádné proškolení
budoucí obsluhy zmrzlinového stroje, který prodá, nebo pronajme. Důvodem
není ani tak finanční odměna, ale především čas, který pak tráví opětovným
vysvětlováním obsluze, jak a co mají dělat, začne oznamovat různá chybová
hlášení atd. Popíšeme Vám výhody, které plynou ze řádného školení
obsluhujícího personálu. Každý stroj má svá technická specifika, která je nutné
znát. A k tomu nestačí pouze obecné seznámení prodejce při předání
zmrzlinového stroje jeho uživateli. Kvalitní společnosti, které zmrzlinové stroje
nabízí, umožňují i celodenní školení pracovníků obsluhy.

 • Každý stroj má svá chybová hlášení . Tyto neznamenají, že stroj umírá,
  ale upozorňují na skutečnosti, které mohou nastat, nebo již nastaly. 
 • Seznámení se s bezpečností práce s tímto zařízením je nezbytnou
  nutností, vzhledem k tomu, že se jedná o elektrické zařízení a tedy stroj
  kde může nesprávným způsobem manipulace dojít k úrazu.
 • Způsob umístění stroje v prodejním prostředí s ohledem na tepelný výkon
  zmrzlinového stroje při jeho provozu.
 • Seznámení se s správným způsobem nastavení stroje, a to jak ve vztahu
  elektrického napětí, tak i nastavování a výběr vhodných zmrzlinových
  směsí. Ne každá zmrzlinová směs je vhodná do všech strojů. Proto tyto
  informace jdou ruku v ruce s výběrem stroje a zmrzlinové směsi, kterou
  chcete prodávat.
 • Součástí jednodenních školení je správná příprava zmrzlinové směsi a její
  uchování, včetně plánu přípravy a přechodu na jiné druhy během
  provozního dne.
 • Evidence denní denní výroby, denní spotřeby, přehled sanitace stroje a
  prodejního prostředí.
 • Každý účastník takového školení se naučí správně zmrzlinu natočit, a to
  jak z pohledu konzistence, tak i množství na jednu porci a způsob výběru
  vhodných zmrzlinových kornoutků, misek, či termoboxů. Takové
  seznámení Vám ušetří spousty peněz a útrap při prodeji. Zmrzlinové
  stroje, které vyžadují obsluhu, nemají systém dávkování na jednu porci, a
  proto prodejce musí mít naučený způsob jak odhadnout deklarované
  množství prodané porce dle ceníku. V opačném případě je při uplatnění
  zákona č. 634/1992 může Česká obchodní inspekce udělit nepříjemnou
  pokutu a v lepším případě značná nelibost zákazníka, která výrazně
  poškozuje provozovatele.
 • V průběhu takového školení účastníci vytočí desítky zmrzlin a naučí se
  správnému postupu při prodeji.Součástí školení je i konečná údržba zmrzlinového stroje a dezinfikování.
  a správné uchovávání rozpracované výroby.
 • Seznámení se s různými
  druhy dezinfekcí a jejich vhodného použití

Co nám to v konečném důsledku přineslo?

 • Úsměv na tváři spokojeného zákazníka, který se Vám bude vracet
 • Bezproblémový provoz během sezóny
 • Spokojené orgány kontroly ( ČOI, KHS, ŽÚ )
 • A v konci konců i Váš úsměv, nebo Vašeho šéfa při konečném
  vyúčtování prodeje.

Vyzkoušíte naše školení?

Nezávazná poptávka

Potřebujete poradit?
Volejte +420 777 217 068