Typy zmrzlinových strojů

19.02.2021

Gravitační singulární

– zmrzlinová směs protéká z vaniček do mrazicích válců, bez nuceného plnění. Zamražování válců probíhá stejnoměrně, stroje mají standardní chlazení vaniček a noční režim, kdy se zmrzlinová směs uchovává dle podmínek výrobců směsí cca 4 °C. U těchto strojů je velmi důležitý výběr zmrzlinových směsí. V případě že prodejce bude v těchto strojích prodávat zmrzliny s obsahem mléčného tuku, nebo rostlinného není zásadní problém s nastavením správné tuhosti. Pokud ovšem bude chtít kombinovat směs s obsahem tuků a vodové zmrzliny, tzv. sorbety, je potřeba se domluvit s dodavatelem zmrzlinových směsí, aby Vám poradil a předvedl, jak správně stroj nastavit, aby zmrzlina měla u obou směsí přiměřenou tuhost.

Gravitační stroje duální

Jedná se o dvouokruhové stroje s třemi kompresory, kde prodejce jednoduše nastavuje každý válec samostatně a umožňuje mu prodávat zmrzlinové směsi od různých výrobců a kombinovat jak smetanové, tak i ovocné zmrzliny bez většího problému. U těchto strojů je větší vychlazovací výkon. Stroje mívají membránová vzduchová čerpadla tzv. (air pump, nebo tzv. kypřič), který může zajišťovat mnohem lepší provzdušnění smetanových směsí.

Duální stroje se zubovými čerpadly

U těchto strojů je zajištěno plnění mrazících válců prostřednictvím zubových čerpadel umístěných ve vaničkách se zmrzlinou. Zmrzlina je čerpadly nasávána z vaniček kde se nachází připravená směs, která je poté tlačena do mrazícího válce. Míchací metly zde mají více méně pouze funkci míchání a stírána namražené zmrzliny ze stěn válců. Nemá tedy funkci tlačnou, tak jak je tomu u strojů se šnekovými míchadly. Výhodou tohoto systému je velmi kvalitně prošlehaná zmrzlinová směs s vyšším obsahem vzduchu. Zmrzlina je tak pocitově více krémová. Je zde možné i určité procento nášlehu, kdy prodejce částečně vydělává právě na výše uvedeném nášlehu. Mezi nevýhody bychom zařadili čištění, které je složitější. Duální stroje se zubovými čerpadly mají mnohem náročnější nastavení čerpadel. V případě, že čerpadla přestanou být funkční, není možný výdej zmrzliny. Poslední nevýhodou je vyšší cenová hladina pořízení tohoto stroje. Většinou se tyto stroje nabízejí zákazníkům na pronájem, a to zajišťuje pouze společnost POLARFOX, s.r.o., ale pouze v omezeném množství.

Gravitační stroje chlazené vodou

U těchto strojů je velká výhoda, že teplo, které zmrzlinový stroj generuje prostřednictvím kondenzátoru, neodvádí teplo do prodejních prostor. K chlazení stroje dochází prostřednictvím spirálovitého kondenzátoru, ohřátá voda je odváděna mimo provozovnu do odpadu. Další výhoda je snížená hlučnost stroje. Bohužel se v současné době z důvodu nedostatku vody zvyšuje cena vodného a stočného a tím se náklady na provoz bohužel zvyšují. Řešení jsme našli u společnosti POLARFOX, s.r.o., která tento problém řeší pomocí nových inovačních prvků jejímž cílem je snižovat nákladovost provozu pro podnikatele.

Menší stroje s tichým chodem

jsou vhodné do cukráren, barů a restaurací. Jedná se převážně o jednopákové stolní stroje. Pokud se do takovýchto tišších provozoven rozhodnete pro běžné výkonnější stroje, prodejce vám musí předvést, že hlučnost stroje odpovídá parametrům - tedy jestli je do takového prostředí skutečně vhodný a není rušivým elementem.